Karan Việt Nam
KARAN VIỆT NAM - PHONG CÁCH BẠN TRẺ
Địa chỉ: 63/18 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM
Hotline: 0907 571 687 - 0166 515 7869
Điện thoại: +84-8-6252 3038
Email: karanvietnam@yahoo.com | karanvietnam@gmail.com
Tài khoản Đông Á : 0101756554 - NGUYỄN THỊ HOÀI - NGÂN HÀNG ĐÔNG Á, HCM
Tài Khoản Vietcombank : 0441000618021 - NGUYỄN THANH ĐỨC - Vietcombank Tân Bình, HCM
Tài Khoản Vietinbank : 711AB2586469 - Nguyễn Thị Hoài - Vietinbank Tân Bình, HCM
Tài Khoản AgriBank : 6460205433939 - Nguyễn Thị Hoài - AgriBank Tân Phú, HCM
Tài Khoản TPBank : 00460210002 - Nguyễn Thị Hoài - TPBank Bến Thành , Q10, HCM
Tài Khoản : 31110000808088 - Nguyễn Văn Long - Chi nhánh 70 Lữ Gia , Q11, HCM

Xem KARAN VIỆT NAM - PHONG CÁCH BẠN TRẺ ở bản đồ lớn hơn