Thành viên Karan

Ngay từ lần giao dịch đầu tiên, mọi khách hàng đều có thể đăng ký thông tin (Tên, sđt, email, địa chỉ) để trở thành thành viên Karan tham gia tích lũy danh số cho những lần mua sắm sau.

Có 3 cấp độ VIP

VIP 1Doanh số tích lũy từ 1.000.000 đến 3.000.000 VNĐ
VIP 2Doanh số tích lũy từ 3.000.000 đến 5.000.000 VNĐ
VIP 3Doanh số tích lũy trên 5.000.000 VNĐ

Thành viên VIP

Sau mỗi lần mua sắm, khách hàng được cộng dồn danh số tích lũy. Khi tích lũy doanh số đạt mức trên 1.000.000 VNĐ, bạn được xếp vào nhóm khách hàng VIP và được hưởng mức chiết khấu theo từng cấp độ khi mua sắm tại Karan.
 

Chính sách khách hàng VIP

Khách hàng VIP được mua hàng với giá chiết khấu từ 5% - 10% khi Karan không có chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá. Không áp dụng mức chiết khấu này đối với các chương trình có giá bán đặc biệt. Được áp dụng bảng phí dịch vụ và ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng VIP sau đây:

Quý khách có sinh nhật trong tháng vui lòng trình mã ưu đãi đã được Karan gửi qua SMS, khi mua sắm tại cửa hàng.

Chính sách ưu đãi thành viên VIP

 

HẠNG 1VIP 1VIP 2VIP 3
Doanh số (DS) tích lũy   
Chiết khấu   
    
Sinh nhật *   
VIP day   
    
    
0708669789
0708.669.789